Website Banner
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
 
 
 
     
            About us  
     
   
     
  บริษัท ทรัพย์ศิริเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  
            ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 เดิมชื่อว่า “หจก. แสงศิริการไฟฟ้า” ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 จึงเปลี่ยนมาใช้นาม “บริษัท ทรัพย์ศิริเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด” ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การออกแบบ การผลิต การจัดจำหน่าย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้าส่องสว่างทุกชนิด ภายใต้แบรนด์สินค้า  
     
 
 
     
 
ภายใต้แบรนด์สินค้า
         ลูกค้าของบริษัทมีทั้งประเภทขายส่ง - ขายปลีก ผู้รับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนเจ้าของโครงการ เจ้าของโรงงาน โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงแรม ฯลฯ
  
         ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้พัฒนาการทำงานเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  
 
     
  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ด้วยการบริการที่รวดเร็วทันใจ เป็นกันเอง สินค้าเปี่ยมคุณภาพด้วยราคาที่เป็นธรรม  
     
 
 
     
 
   
 
     
 
 
     
 
  บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะมีโอกาสบริการและรับใช้ทุกท่าน ภายใต้หัวใจการทำงานที่ว่า
  
“ซื่อสัตย์ ซื่อตรง มั่นคงในคุณภาพ”
 
 
     
     
   
     
  บริษัท ทรัพย์ศิริเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
826 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 75  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.10150
TEL : 02-4516089 02-4516090  FAX : 02-4516667-8
E-mail :
sse1986nnew@yahoo.com   Website : www.sse-lightingcenter.com
Current Pageid = 3